Protokoll från årsstämman 2021

Nu är protokollet från årsstämman klart. Du kan läsa det på våra medlemssidor. Som du kommer till här.