Information till Mäklare

För att göra det så enkelt som möjligt för dig som mäklare och för oss som styrelse har vi samlat det mesta du behöver för att kunna sälja en av bostäderna i föreningen. Om det är något du trots allt saknar får du kontakta styrelsen så ska vi hjälpa till.

Aktuella stadgar 2021-05-04

Bifogade dokument

Årsredovisning för 2020

Ekonomisk plan


Vanlig frågor och svar.

Planeras någon avgiftsjustering i föreningen?
Ja i enlighet med ekonomisk plan höjs samtliga månadsavgifter från 1 januari 2021 med 2 %.

Finns det garantier för de nyligen färdigställda lägenheterna i föreningen?
5 års garanti gäller från slutbesiktningen som gjordes i mars 2019 och 10 års ansvarförsäkring som garanteras av entreprenören BTH Bygg AB.

I nybyggda bostäder görs besiktningar vid inflytt och efter två år. Hur fungerar det rent praktiskt?
Besiktning uförs av en fristående besiktningsman. Byggbolaget BTH Bygg ansvarar för att hantera eventuella besktningsanmärkningar men också de mindre fel och brister som bostadsrättinnehavaren har rapporetat efter inflyttning. Varje lägenhetsinnehavare har själv ansvar för att anmäla och följa upp anmärkningarna och att dessa åtgärdas.

När sker tvåårsbesiktningen?
Tvårsbesiktning sker hösten 2021.

Kan juridiska personer förvärva en lägenhet i föreningen?
Som läget är nu är kvoten för juridiska personer fylld.

Har föreningen båtplatser och hur fördelas dessa i så fall?
Föreningen har 6 båtplatser, samtliga av dessa är uthyrda och det finns en kö. Det är i nuläget omöjligt att svara på hur lång väntetiden för en plats är.

Är alla lägenheterna i föreningen sålda?
Ja, samtliga 51 lägenheter är sålda