Kortfattad tillbakablick Lyngåsas ägare genom åren.

Lyngsåsa, Baldersvägen 42- 48 är en sammanslagning av flera stadsägor. Vid mitten av 1800-talet ägdes området av änkan efter fiskaren Morin f.1806, (Gift med Beata Eklund f.1805). 1885 köptes stadsägan av musikhandlare Lars Rylander, som troligen var den första sommargästen som köpte ett hus på Dalarö. Han sålde vidare till grosshandlare Alm. 

Baldersvägen 42 byggdes 1889 och här bodde under en längre tid William Lindberg som ägde Södra varvet i Stockholm. För detta hus finns planer för en restauration. Baldersvägen 44-46. Alm sålde i sin tur till grosshandlare Johan Robert Thegerström. Familjen Thegerström bodde i det som då kallades villa Bergshyddan, som låg där huvudbyggnad på Lyngsåsa nu ligger. Sonen Robert var en av tidens mest uppskattade porträttmålare och god vän med August Strindberg. 

Den svensk-engelske grosshandlaren och finansmannen William Olsson, köpte Bergshyddan efter Thegerströms. Bergshyddan köptes 1922 av finansmannen Erik Åkerlund, som därefter i olika omgångar 1926-38 byggde om till det som i dag är huvudbyggnaden på Lyngsåsa. Erik Åkerlund köpte därefter övriga intillliggande fastigheter, Baldersvägen 42 och 48. Samtidigt planerades trädgården om rejält. Den sanka delen norr om Skansberget fylldes upp med jordmassor som transporterades hit med skutor. Nere vid hamnen och stora bryggan mot Jungfrufjärden höjdes marknivån. Nedfarten till huvudbyggnaden flyttades österut. Tidigare gick den där Frälsningsarméns elevhem låg. 

1924 bygger Åkerlund sitt Ekotempel, som efter hans död 1940 flyttas det till Norra kyrkogården, som hans mausoleum. Baldersvägen 48 ägdes 1866 av Helena Löfström maka till en mästerlots. Det var här som Fia Löfström i Kroken bodde. Av henne lånade pigorna på Hemsö en tupp när de var i Dalarö och mötte Carlsson, den nye drängen på Hemsö (Kymendö). En tid har huset använts som trädgårdsmästarbostad. 

När Erik Åkerlund avlidit 1940 köptes fastigheten av Nils Sture Persson som bodde året runt på Lyngsåsa. Sture var en aktiv man, som spelat en viktig roll i Dalarös utveckling. Han köpte in mark av Sandemar och bildade Dalarö havsbad AB som exploaterade Schweizerdalen. Hans växthus och delar av trädgården var en uppskattad handelsträdgård. Den 14 september 1958 köpte Frälsningsarmén Lyngsåsa av N.S. Persson dödsbo och startade den 27 februari 1959 Dalarö folkhögskola. 2006 flyttade Folkhögskolan flyttade från Dalarö till Ågesta. 

BTH Bygg AB köper fastigheten 2006 för att bygga bostadsrätter. 2016 Efter många protester och förändringar av byggplanerna kan byggnationen äntligen påbörjas. 2018-02-09 Sker den första inflyttningen i det första färdigställda huset.

/Texten är lånad från Dalarö Hembyggsförening/