Avisering om stamspolning 15-17 april

Se bifogad fil för vilken dag de behöver tillgång till er lägenhet för att utföra jobbet.

Läs även igenom för förberedelse inför arbetet.

Bifogade filer